TREŚCI PROGRAMOWE Teoria i praktyka z zakresu najczęściej wykorzystywanych, współczesnych technologii komputerowych w kontekście metod komunikacji opartych na sieciach komputerowych. Sposoby wykorzystania sieci komputerowych i trendy rozwojowe TI, wpływ rozwoju TI na zmiany cywilizacyjno-społeczne, zasady bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. Konfiguracja usług sieciowych, podstawowa naprawa i modernizacja stacji roboczej. Tworzenie regulaminu użytkowania pracowni komputerowej. Prawo autorskie, rodzaje licencji, wybór oprogramowania dla szkoły. Nabyte umiejętności zostaną osadzone w kontekście ich praktycznego wykorzystania w szkole, jako narzędzia organizującego pracę szkoły, w tym w szczególność organizacji pracowni informatycznej, a także wsparcia realizacji całego procesu dydaktycznego w placówce dydaktycznej.

Media transmisyjne / rodzaje, podział sieci / podstawowe pojęcia

Sposoby komunikacji wymiany danych

Podstawowa diagnostyka

TCP/IP  ROUTER i   translacja adresów

Skróty windows

DNS

Kanały Wifi

HFS HTTP File Server

https://www.dropbox.com/s/93ycf28mscrh50e/hfssss.exe?dl=0

konfiguracja routera

Ćwiczenie

Access point / extender

Firewall

Cloud

<aside> ‼️ Bezpieczeństwo informatyczne

Security

</aside>

Uzupełnienie do przechowywania haseł - salt & pepper

ZAGROŻENIA W INTERNECIE PODZIAŁ

VPN

RODZAJE DYSKÓW

What's that site running?

KONTROLA RODZICIELSKA

live CD / Klonowanie dysku / partycji

Model budowy pracowni - praca grupowa


HCI

NFT / cryptocurrency - BLOCK CHAIN NFT w praniu brudnych pieniędzy

CHAT GPT